Ngày 02/02/2015, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.


                  Cục trưởng Nguyễn Nhật đến dự và phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2014; Báo cáo công khai tài chính năm 2014; dự thảo các quy chế; lấy phiếu tín nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo; phát động phong trào thi đua năm 2015.


                      Giám đốc Cảng vụ HH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Sang

Năm 2014, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2014, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của Thành phố nói riêng và của cả nước nói chung, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm 2014, hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng tàu thuyền, hàng hóa và hành khách thông qua cảng biển TP. Hồ Chí Minh đều tăng so với năm trước, trong đó nổi bật nhất là sản lượng container tăng hơn 17%; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra giám sát được tăng cường; công tác thanh tra hàng hải, an toàn và an ninh hàng hải đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan quản lý tại cảng biển duy trì công tác kiểm tra, giám sát góp phần giảm thiểu số lượng tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài qua kiểm tra PSC. Công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão được duy trì, có nền nếp, những thông tin về TKCN&PCLB đều được xử lý kịp thời, khách quan theo đúng quy định; công tác trực ban kế hoạch, thủ tục tàu thuyền được tổ chức trực ban 24/24 giờ, đảm bảo tàu thuyền vào, ra vùng nước cảng biển không bị gián đoạn; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác trực ban kế hoạch mang lại hiệu quả cao; tổ chức cho CCVC tham gia các lớp đào tạo sỹ quan an ninh cảng biển, khóa đào tạo giảng viên hướng dẫn kiểm tra cho sỹ quan kiểm tra, các khóa học trong và ngoài nước về điều tra tai nạn hàng hải, ứng phó sự cố tràn dầu, an ninh cảng biển… Cảng vụ đã tích cực trong công tác thu phí, đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại phí. Năm 2014, Cảng vụ đã nộp ngân sách Nhà nước tăng 11,31% so với năm ngoái. Ngoài ra, Cảng vụ còn tham gia các hoạt động khác như phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014; phê duyệt phương án và triển khai giám sát việc thực hiện đúng các phương án đảm bảo an toàn hàng hải đối với các công trình thi công trong khu vực; phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra 07 lần các tuyến luồng trong vùng nước quản lý...

Năm 2015, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện phần mềm quản lý của đơn vị, triển khai thủ tục điện tử theo yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải; hoàn thiện cơ sở vật chất cơ quan; kiện toàn cơ cấu tổ chức và bổ sung nhân sự cho các phòng và chuẩn bị nhân sự cho Đại diện tại Hiệp Phước đi vào hoạt động với đầy đủ các chức năng theo quy định… Các Đại diện, Phòng, Trạm và từng công chức, viên chức trong cơ quan cố gắng phát huy tinh thần làm chủ, sáng tạo, cải tiến trong công việc ngày một khoa học, tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Nhật biểu dương những thành tích mà Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm qua. Cục trưởng xác định, là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại một địa bàn có tốc độ kinh tế phát triển nhanh nên vai trò của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh rất quan trọng. Ngoài nhiệm vụ quản lý nhà nước, Cảng vụ cần phải nắm bắt được những khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ, đóng góp vào phát triển kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh. Cục trưởng yêu cầu, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh cần kết hợp với địa phương và các cảng biển tại khu vực để tham mưu cho Cục Hàng hải và Bộ Giao thông vận tải trong công tác quy hoạch cảng biển. Cục trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh, với mục tiêu năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải “Tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, Cảng vụ phải phấn đấu cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Muốn vậy phải chú trọng vào nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng Bộ chỉ tiêu tuyển dụng CCVC vào làm việc tại Cảng vụ, để từ đó có một đội ngũ cán bộ chất lượng cao, giỏi về chuyên môn và ngoại ngữ; song song đó, tiếp tục đào tạo để nâng cao năng lực cán bộ. Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh cần xây dựng trở thành một Cảng vụ hàng hải chuẩn để các cảng vụ khác học tập và là nơi đào tạo cán bộ trẻ, cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải.