Căn cứ quy định tại Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo danh bạ điện thoại, các kênh (tần số) và phương thức liên lạc trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh như sau:

1. Các kênh VHF và tần số liên lạc:

-         Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh: kênh 16 (băng tần số 156.800 MHz), kênh 09 (băng tần số 156.450 MHz);

-         BCH bộ đội biên phòng Tp. Hồ Chí Minh: VHF tần số 9339KHz (sóng ngày), 6973KHz (sóng đêm)

2. Danh bạ điện thoại:

TT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

SỐ FAX

1

Thường trực ban chỉ huy PCLB & TKCN Tp. Hồ Chí Minh

(08).38297598

(08).38.232.742

2

Trung tâm PHTKCNHH khu vực III

(064).3.850950

(064).3510285

0643.810353

4

BCH bộ đội biên phòng Tp. Hồ Chí Minh

(08).39252624

(08).39254700

5

 

Phòng cảnh sát PCCC và CHCN trên sông

Trực ban tác chiến:

(08).39404526

(08).39453063;

Đội tổng hợp:

(08).39414436;

Đội PC&CC:

(08).39414435

(08).39414437

6

Phòng cảnh sát đường thủy – Công an Tp. Hồ Chí Minh

Trực chiến:

(08).38213718

(08).38213717

7

Cảng vụ Đường thủy nội địa Tp. Hồ Chí Minh

(08).39500691

(08).39514248

8

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh

Trực ban:

(08).39404151

0123409111

Phòng điều hành VTS:

(08).39406373

(08).39404828