Ngày 25/01/2014 Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành quyết định số 66/QĐ-CHHVN v/v công bố Khu neo đậu tàu tại vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo đưa vào khai thác, sử dụng 50 điểm neo đậu tại 05 khu vực thuộc vùng nước Cảng biển Tp. Hồ Chí Minh, đáp ứng cho nhu cầu neo đậu, tránh trú bão, đợi luồng, đợi cầu… cho tàu thuyền có trọng tải phù hợp vào, rời các bến cảng tại khu vực (không thực hiện việc chuyển tải, bốc xếp hàng hóa) cụ thể như sau:

Tên điểm neo

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Đường kính (m)

Độ sâu (m)

Vĩ độ φ

Kinh độ λ

Vĩ độ φ

Kinh độ λ

NB-01

10º44’01’’9 N

106º45’39’’9 E

10º43’58’’3 N

106º45’46’’3 E

300

7.3

NB-02

10º43’52’’4 N

106º45’30’’9 E

10º43’48’’7 N

106º45’37’’3 E

500

8.2

NB-03

10º43’40’’4 N

106º45’19’’7 E

10º43’36’’8 N

106º45’26’’2 E

500

8.2

NB-04

10º43’26’’4 N

106º45’11’’4 E

10º43’22’’8 N

106º45’17’’8 E

500

7.4

NB-05

10º43’13’’1 N

106º45’05’’3 E

10º43’09’’4 N

106º45’11’’7 E

400

7.4

NB-06

10º43’00’’9 N

106º45’00’’7 E

10º42’57’’2 N

106º45’07’’2 E

400

7.4

NB-07

10º42’46’’4 N

106º44’58’’6 E

10º42’42’’7 N

106º45’05’’0 E

290

7.3

NB-08

10º42’36’’9 N

106º44’59’’4 E

10º42’33’’3 N

106º45’05’’8 E

290

7.3

NB-09

10º42’27’’7 N

106º45’00’’9 E

10º42’33’’9 N

106º45’07’’3 E

290

7.3

NB-10

10º42’18’’4 N

106º45’02’’7 E

10º42’14’’7 N

106º45’09’’2 E

290

7.3

NB-11

10º42’03’’1 N

106º45’10’’1 E

10º41’59’’5 N

106º45’16’’5 E

290

7.3

NB-12

10º41’55’’1 N

106º45’16’’4 E

10º41’51’’4 N

106º45’22’’8 E

290

7.3

NB-13

10º41’47’’8 N

106º45’23’’4 E

10º41’44’’2 N

106º45’29’’9 E

290

7.3

NB-14

10º41’40’’6 N

106º45’30’’5 E

10º41’36’’9 N

106º45’36’’9 E

290

7.3

NB-15

10º41’33’’3 N

106º45’37’’6 E

10º41’29’’7 N

106º45’44’’1 E

290

7.3

NB-16

10º41’26’’1 N

106º45’44’’7 E

10º41’22’’4 N

106º45’51’’2 E

290

7.3

NB-17

10º41’11’’1 N

106º45’59’’4 E

10º41’07’’4 N

106º46’05’’8 E

290

7.3

NB-18

10º41’21’’7 N

106º45’22’’9 E

10º41’18’’0 N

106º45’29’’4 E

320

11.0

NB-19

10º41’06’’2 N

106º45’38’’2 E

10º41’02’’5 N

106º45’44’’7 E

320

11.0

SR-01

10º39’13”0 N

106º45’57”6 E

10º39’13”0 N

106º45’57”6 E

200

5.5

SR-02

10º39’04”8 N

106º45’17”3 E

10º39’01”2 N

106º45’23”8 E

300

3.5

SR-03

10º39’02”3 N

106º45’26”8 E

10º38’58”6 N

106º45’33”3 E

300

3.5

SR-04

10º38’53”8 N

106º45’38”8 E

10º38’50”1 N

106º45’45”3 E

420

6.0

SR-05

10º38’50”8 N

106º45’51”8 E

10º38’47”2 N

106º45’58”3 E

200

3.3

SR-06

10º34’59”7 N

106º45’00”5 E

10º34’56”1 N

106º45’06”9 E

300

7.4

SR-07

10º35’00”9 N

106º45’13”6 E

10º34’57”3 N

106º45’20”1 E

400

5.1

SR-08

10º34’58”4 N

106º45’28”2 E

10º34’54”8 N

106º45’34”7 E

400

5.1

SR-09

10º34’56”8 N

106º45’42”9 E

10º34’53”1 N

106º45’49”4 E

400

5.1

SR-10

10º34’53”8 N

106º45’55”8 E

10º34’50”2 N

106º46’02”2 E

300

4.0

SR-11

10º34’52”4 N

106º46’06”9 E

10º34’48”8 N

106º46’13”3 E

300

4.1

SR-12

10º34’51”2 N

106º46’18”0 E

10º34’47”5 N

106º46’24”5 E

300

4.1

CG-01

10º2627’’4 N

106º5702’’8 E

10º2623’’7 N

106º5709’’3 E

400

8.4

CG-02

10º2618’’5 N

106º5715’’4 E

10º2614’’8 N

106º5721’’8 E

500

6.2

CG-03

10º2611’’5 N

106º5730’’2 E

10º2607’’8 N

106º5736’’6 E

500

6.2

CG-04

10º2604’’5 N

106º5745’’0 E

10º2600’’8 N

106º5751’’4 E

500

6.2

CG-05

10º2557’’4 N

106º5759’’8 E

10º2553’’7 N

106º5806’’3 E

500

6.2

CG-06

10º2541’’8 N

106º5806’’1 E

10º2538’’2 N

106º5812’’5 E

200

3.8

CG-07

10º2544’’7 N

106º5759’’9 E

10º2541’’0 N

106º5806’’4 E

200

3.8

CG-08

10º2547’’6 N

106º5753’’9 E

10º2543’’9 N

106º5800’’3 E

200

3.8

CG-09

10º2550’’5 N

106º5747’’8 E

10º2546’’8 N

106º5754’’3 E

200

3.8

CG-10

10º2553’’4 N

106º5741’’6 E

10º2549’’8 N

106º5748’’0 E

200

3.8

CG-11

10º2556’’4 N

106º5735’’4 E

10º2552’’7 N

106º5741’’8 E

200

3.8

CG-12

10º2559’’4 N

106º5729’’2 E

10º2555’’7 N

106º5735’’6 E

200

2.9

CG-13

10º2602’’3 N

106º5722’’9 E

10º2558’’6 N

106º5729’’4 E

200

2.9

CG-14

10º2605’’3 N

106º5716’’7 E

10º2601’’6 N

106º5723’’2 E

200

2.9

CG-15

10º2608’’2 N

106º5710’’5 E

10º2604’’6 N

106º5716’’9 E

200

2.9

CG-16

10º2611’’2 N

106º5704’’3 E

10º2607’’5 N

106º5710’’7 E

200

2.9

CG-17

10º2616’’7 N

106º5700’’5 E

10º2613’’1 N

106º5706’’9 E

200

2.9

CG-18

10º2620’’5 N

106º5655’’1 E

10º2616’’8 N

106º5701’’5 E

200

2.9

CG-19

10º2624’’2 N

106º5649’’7 E

10º2620’’5 N

106º5656’’1 E

200

2.9

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và triển khai thực hiện.