ĐC: Số 8 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ   ĐỊA LÝ (WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG Ụ TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng) (m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

AN PHÚ

100 43.36’N 1060 44.77’ E

5.000
không tải

51.2

 

 

 

 

Ụ AN PHÚ

10° 43' 25.4'' N 106° 44' 44.9'' E

1.000