ĐC: Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM.

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ (WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

BẾN TÀU

2200 DWT

100 45.89’ N 1060 48.05’ E

2.200

22

62.748

 

 

 

CÁT LÁI 7

100 45.81’ N 1060 48.04’ E

30.000

(Container)

216