ĐC: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.

ĐT: (08) 37731121 - (08) 37731123 - (08) 38733109 - (08) 38730095

FAX: (08) 38733342

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI(DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

K.16

100 44.58’ N 1060 44.61’ E

20.000

TL: 162

55.728

10,0

-    01 cẩu bờ 7T;

-    02 xe nâng 15T;

-    02 xe nâng 2,5T.

25m thượng lưu ngưng khai thác-ảnh hưởng cầu Phú Mỹ

HL: 60