TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng) (m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

CẦU TÀU

SỐ 3

 

50.000

(Container)

200

391.200

 

 

-     Đưa vào khai thác tạm.

-     Cách tuyến mép bến 10m đến biên luồng, độ sâu dạt từ 6,5m trở lên.