TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ (WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

Cầu cảng Tân cảng Hiệp Phước

 

50.000

300

 

 

 

-     Khai thác tạm đến 30/06/2015 theo nội dung tại văn bản số 5276/CHHVN-CTHH ngày 11/12/2014

-     (giai đoạn hoàn thiện cầu cảng: 420m)

-     Độ sâu ngoài vùng neo đậu tàu của cầu 50.000DWT (ra luồng) đạt -9,4m.

Bến sà lan

 

2.000

225,4