ĐC: Đường A5, khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM.

ĐT: (08) 38729999

FAX: (08) 38724888

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ (WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/ (Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng) (m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ (m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

VICT/ V1

100 46.01’ N 1060 44.17’ E

20.000

(Container)

181

199.332

-10,7

-    07 cẩu bờ năng suất 32 thùng/giờ;

-    02 cẩu khung RTG năng suất 20 thùng/giờ;

-    03 xe chụp container;

-    04 xe nâng container;

-    24 đầu kéo;

-    38 rờ mooc;

-    10 xe nâng hàng;

01 xe tải cẩu.

 

VICT/ V2

100 46.10’N 1060 44.17’ E

25.000

(Container)

192

-11,2

 

VICT/ V3 &V4

100 46.17’ N 1060 44.17’ E

25.000

(Container)

305

 

 

100 46.27’ N 1060 44.17’ E

 

50m hạ lưu cầu VICT 4, độ sâu nhỏ nhất đạt 9,3m, phần còn lại đạt từ 10,4m trở lên.