ĐC: Số 14 Trương Quyền, phường 6 – Q3, TP. HCM.

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ   ĐỊA LÝ (WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI(DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

DỊCH VỤ BIỂN

 

Cont: 40.000

222,8

 

 

 

Từ khu vực neo đậu trước cầu cảng đến biên luồng, độ sâu đạt 9,7m.