ĐC: số 99, ấp 1 đường Phan Văn Bảy xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI(DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

Điện

Hiệp Phước

100 38.58’ N 1060 45.19’ E

40.000

(Tàu dầu)

84 (300)

21.000