ĐC: Số 817 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.

ĐT: (08) 38733791 - (08) 38733090

FAX: (08) 38733514

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ (WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI(DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

MINH TẤN

100 43.07’ N 1060 44.72’ E

1.000

(sà lan bốc dỡ vật liệu xây dựng)

30

13.415

3,6

-    01 cần cẩu 650Hp;

12 ô tô 20T.