Phòng 2209, tầng 22, tòa nhà Saigon Trade Center, số 37, Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM.

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ (WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/ (Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

XM Nghi Sơn

100 38.53’ N 1060 45.36’ E

20.000

204

12.240

 

 

 

Bến sà lan

100 38.49’ N 1060 45.35’ E

500

116