ĐC: Số 2 Đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ (WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI(DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

ĐỐC NỔI

8.500 T

100 43.50’ N 1060 44.88’ E

8.500

 

 

 

 

TSKT ĐỐC: LxB = 143,2 x 36

 

ĐỐC NỔI

6.000 T

100 43.52’ N 1060 44.80’ E

5.500

 

 

 

 

 

TSKT ĐỐC: LxB = 136,35 x 30.50/22.50

 

Cầu cảng

100 43.47’ N 1060 44.78’ E

Sửa chữa: 20.000

100

 

 

 

 

Làm hàng (hàng khô): 8.000