ĐC: Lô 99, đường số 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM.

ĐT: (08) 37424000

FAX: (08) 38976446

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

TRANG TRÍ

NM SC ĐT SG

100 45.39’ N 1060 47.13’ E

10.000

(sửa chữa, đóng mới)

141 (phần liền bờ)

11m (phần nhô về phía sông)

97.069

 

Thuê theo hợp đồng