ĐC: Lô C-17, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM.

ĐT: (08) 38734488

FAX: (08) 38734216

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNGTÀU, ĐỐC NỔI(DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

SPCT 1

100 38.41’ N 1060 45.64’ E

50.000

(Container)

250

391301,4

-14,0

-    05 cẩu dàn 65T÷80T;

-    13 cẩu bánh hơi 41T;

-    03 xe chụp hàng 45T;

02 xe nâng rỗng 9T.

Phạm vi khảo sát vùng nước phía ngoài cầu cảng độ sâu đạt 9,5m trở lên (hệ hải đồ).

(theo thông báo hàng hải số 212/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 27/12/2014)

SPCT 2

250