ĐC: Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM.

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

CÁT LÁI 5

100 45.72’ N 1060 47.93’ E

30.000

(Container)

310

697.759

 

-    15 cẩu dàn di động (35T÷40T);

-    02 cẩu bờ chạy ray 36T;

-    02 cẩu bờ cố định 36T;

-    03 cẩu nổi 100T;

-    21 cẩu khung 35T;

-    16 cẩu khung chạy ray;

-    22 xe nâng hàng 42T;

-    12 xe nâng rỗng;

-    02 xe nâng nhỏ;

140 xe đầu kéo;

TL=HL=155m

36.000

(Tổng hợp)

CÁT LÁI 4

100 45.65’ N 1060 47.77’ E

30.000

(Container)

360

 

 

36.000

(Tổng hợp)

CÁT LÁI 2

100 45.52’ N 1060 47.53’ E

25.000

151

 

 

CÁT LÁI 1

100 45.49’ N 1060 47.46’ E

25.000

152

11,0