ĐC: C5-4 Hưng Vượng, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.

ĐT: (08) 38738586 – (08) 38738587

FAX: (08) 38738580

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

3A

100 42.17’ N 1060 44.74’ E

1.000

18

 

 

 

Công bố tiếp nhận tàu chở dầu

2A

100 42.18’ N 1060 44.78’ E

600

(Xăng dầu)

16,1 (20.9)

 

 

 

Công bố tiếp nhận tàu chở xăng dầu

4A

100 42.09’ N 1060 44.87’ E

5.000

45

 

 

 

Công bố tiếp nhận tàu chở Dầu & các sản phẩm của dầu

1A

100 41.98’ N 1060 44.93’ E

40.000

18 (75,1)

 

11,5

 

Công bố tiếp nhận tàu chở xăng dầu

1B

100 41.84’ N 1060 44.98’ E

1.800

36,15

 

 

 

Công bố tiếp nhận tàu chở dầu

3B

100 41.76’ N 1060 45.02’ E

32.000

38 (130)

 

12,3

 

Công bố tiếp nhận tàu chở xăng dầu

4B

100 41.65’ N 1060 45.06’ E

40.000

(giảm tải)

79.8 (100)

 

12,4

 

Công bố tiếp nhận tàu chở xăng dầu

 

1C

(CALTEX)

100 41.36’ N 1060 45.23’ E

5.000

52,8

 

 

 

Công bố tiếp nhận tàu chở dầu

2C

(CALTEX 2)

100 41.53’ N 1060 45.12’ E

9.000

53 (195.5)

 

 

-      

-     Công bố tiếp nhận tàu chở dầu;

-     Sử dụng trụ neo cầu 4B phía thượng lưu