ĐC: Số 33 Đào Trí, khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM.

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI(DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

Cầu cảng

100 42.57’ N 1060 44.75’ E

Tàu kéo 250CV

PTTNĐ: 300

21,7

 

-2.00