Số 360, Bến Chương Dương, quận 1, TPHCM.                                                                                                                                                                                                 

TÊN CẦU CẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

Xi măng

Hà Tiên I

100 46.75’ N 1060 48.76’ E

20.000

(92) 205

20.000

 

01 Cẩu 1.000 Tấn/giờ

 

Cầu tàu 1.500 DWT

TL

100 46.82’ N 1060 48.80’ E

1.500

50

 

 

HL