ĐC: Km7, Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

TÊN CẦUCẢNG

TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ(WGS 84)

TRỌNG TẢI/SỨC NÂNG TÀU, ĐỐC NỔI (DWT)

CHIỀU DÀI/(Khoảng cách 02 trụ va hoặc phao neo ngoài cùng)(m)

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT(M2)

CAO ĐỘ ĐÁY THIẾT KẾ(m)

SỐ THIẾT BỊ

GHI CHÚ

SAO MAI

100 45.15’ N 1060 46.71’ E

< 20.000

120 (205)

 

 

 

QĐ công bố: Chỉ được tiếp nhận tàu có mớn nước không quá 9,6m