Đ/C: 7-9 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 35.171.095 / Fax: 08.35.171.096 - 35.171.097

Website: www.falconlogistics.vn

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

       1.        

B.1 FALCON (BP4B)

100 45.06’ N

1060 47.18’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

195 x 45

(265)

-7,3

10,5

       2.        

B.2 FALCON

(BP4)

100 45.06’ N

 1060 47.18’ E

40.000

201 x 29,4 x 11,7

235 x 60

(275)

-10,1

10,5

       3.        

B.6 FALCON

(TL 02)

100 31.61’ N

1060 55.69’ E

60.000

 

270

-12,8