Đ/C: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: +84.8.37422234 (ext. 888) / Fax: +84.8.3742.5350

Website: saigonnewport.com.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

1.      

B.3 CL (BP07)

100 45.49’ N

1060 48.05’ E

30.000

 

225

11,9

 

2.      

B.2 CL   (BP06)

10 045.41’ N

1060 47.89’ E

25.000

 

225

11

 

3.      

B.1 CL  (BP05)

100 45.35’ N

1060 47.71’ E

25.000

 

225

10,4