Đ/C: 49 Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4, TPHCM.

ĐT: (08) 2211 9268  /   Fax: 

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

       1.        

VOSCO-SSV01

100 43.24’ N

1060 45.49’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

215 x60

(265)

6,0

10,5

       2.        

VOSCO-SSV02

100 43.09’ N

1060 45.39’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

215 x60

(265)

6,3

10,5