Đ/C: 157 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TPHCM

Điện thoại: (84) 08.39403471    / Fax: (84) 08.38259939

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

       1.        

B.18 NR (BP18)

100 41.33’ N

1060 46.05’ E

25.000

185 x 23,5 x 10,5

215 x 50

(255)

7,8

10,3

       2.        

B.19 NR (BP19)

100 41.22’ N

1060 46.17’ E

25.000

185 x 23,5 x 10,5

215 x 50

(255)

9,0

10,3

       3.        

B.20 NR (BP20)

100 40.72’ N

1060 45.94’ E

25.000

185 x 23,5 x 10,5

215 x 50

(255)

9,3

10,3

       4.        

SR03

100 36.19’ N

1060 46.97’ E

30.000

191 x 26,1 x 10,9

225 x 75

(265)

7,0

 

       5.        

SR04

100 36.01’ N

1060 47.07’ E

40.000

207 x 28,5 x 11,9

250 x 80

(290)

9,3

 

       6.        

SR05

100 35.81’ N

106 47.15’ E

40.000

207 x 28,5 x 11,9

250 x 80

(290)

10,8

 

       7.        

SR-6A

10o35’08,47” N 106o47’04,4” E

10o34’57,92” N 106o47’02,5” E

50.000 

(giảm tải)

 

280 x 95

(330)

-11,3

 

       8.        

CT SR7

10034’43” N, 106046’55” E

10.000

 

R = 200 m

5,9