Đ/C: 274 CÔ BẮC, P. CÔ GIANG, QUẬN 1, TPHCM.

ĐT: (08) 3836 8004 / FAX: (08) 3775 0233

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

       1.        

HL1
(BP7)

100 42.94’ N

1060 45.30’ E

15.000

165 x 21,7 x 9,1

195 x 60

(235)

8,1

9,0

       2.        

HL2

(BP8)

100 42.79’ N

1060 45.27’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

225 x 70

(265)

10,0

10,5

       3.        

HL3
(BP9)

100 42.63’ N

1060 45.25’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

225 x 70

(265)

9,2

10,5