Đ/C: SỐ 3, ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH -  Q4, TPHCM.  

ĐT : (08) 3826 0640 / FAX : (08) 3943 2457

Website: http://saigonporthiepphuoc.com

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

       1.        

BP-SG01

100 36.48’ N

1060 46.57’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

230 x 60 (310)

6,78

10,5

       2.        

BP-SG02

100 36.61’ N

1060 46.67’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

230 x 60 (310)

7,07

10,5