Đ/C: 06 đường 05 - KDC Nam Long - P.Tân Thuận Đông - Quận 7 – TP.HCM

ĐT: (08) 38.733.070 - 38.733.092/Fax:  (08) 38.733.001

Website: www.pmm.com.vn  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI KHÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ(m)

       1.        

B.PM1

(BP1)

100 40.05’ N

1060 45.77’ E

40.000

201 x 29,4 x 11,7

240 x 60

(290)

-8,3

10,3

       2.        

B.PM2
(BP2)

100 40.10’ N

1060 45.57’ E

25.000

185 x 23,5 x 10,5

215 x 50

-7,9

10,3

       3.        

B.PM3
(BP3)

100 40.10’ N

1060 45.57’ E

15.000

185 x 23,5 x 10,5

215 x 50

-7,4

10,3