Đ/C: Số 9 Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (84-8) 3872 3316, 3872 3317  / Fax: (84-8) 3872 2372, 3872 8383

Website: benngheport.com

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

1.      

B.27A

100 46.06’ N

1060 44.01’ E

20.000

 

230

3,5

2.      

B.27B

100 46.18’ N

1060 44.02’ E

15.000

 

175

8.20

3.      

B.29A

100 46.31’ N

1060 44.02’ E

30.000

 

240

5,0

4.      

B.29B

100 46.45’ N

1060 44.04’ E

30.000

 

195

2,1

5.      

B.29D

100 46.65’ N

1060 44.66’ E

15.000

 

205

9.00

6.      

B.23A

100 44.67’ N

1060 46.60’ E

7.000

 

215

 

7.      

B.23B

100 44.76’ N

1060 46.72’ E

7.000

 

215

 

8.      

BP.3

100 45.06’ N

1060 47.18’ E

10.000

 

265

6.50