Đ/C: Số 03 đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 84.8.39401825, 84.8.39401826 /  Fax: 84.8.39400168, 84.8.38263092
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

1.      

B.1

100 45.85’ N  

1060 42.77’ E

15.000

 

165

3,9

 

2.      

B.5

100 45.80’ N

1060 42.87’ E

15.000

 

175

-5,8

 

3.      

B.7

100 45.75’ N

1060 42.96’ E

15.000

 

199

-6,2

 

4.      

B.9

100 45.69’ N

1060 43.09’ E

25.000

 

210

-5,3

 

5.      

B.19

100 45.69’ N

1060 43.09’ E

30.000

186 x 27,1 x 10,9

215 x 50

(255)

-5,0

10,5

6.      

B.21

100 45.61’ N

1060 43.70’ E

CB: 30.000

 

ĐK CPKT: 15.000

186 x 27,1 x 10,9

215 x 50

(255)

-6,5

10,5

7.      

B.25

100 46.03’ N

1060 43.95’ E

30.000

 

225

-3,6

9,5

8.      

B.8

100 46.52’ N

1060 44.61’ E

15.000

 

190

0,1

 

9.      

B.10

100 46.42’ N

1060 44.75’ E

15.000

 

190

1,9

 

10.    

B.12

10°46' 18.3''N

106°44' 51.3''E

 

 

 

 

 

11.    

B.14

10°46' 12.2'' N

106°44' 57.3'' E

 

 

 

 

 

12.    

B.16

10°46' 5.4'' N

106°45' 1.0'' E

 

 

 

 

 

13.    

B.18

10°45' 32.2'' N

106°44' 54.8'' E

 

 

 

 

 

14.    

B.20

100 45.44’ N

1060 44.82’ E

15.000

 

175

4.50

 

15.    

B.22

100 45.31’ N

1060 44.75’ E

15.000

 

215

-7,2

 

16.    

B.31

10°46' 33.9''N

106°44' 48.5''E

 

 

 

 

 

17.    

B.33

10°46' 29.4'' N

106°44' 53.9''E

 

 

 

 

 

18.    

B.35

10°46' 23.7'' N

106°44' 59.4'' E

 

 

 

 

 

19.    

B.37 CSG

(BP 10)

100 42.44’ N

1060 45.24’ E

30.000 ĐT

40.000 GT

 

235

-8,5

 

20.    

B.39 CSG

(BP11)

100 42.27’ N

1060 45.25’ E

40.000

205 x 30,5 x 12

235 x 60

(275)

-9,5

 

21.    

B.41 CSG

(BP12)

100 42.12’ N

1060 45.32’ E

40.000

205 x 30,5 x 12

235 x 60

(275)

-8,1

10,5

22.    

B.43 CSG

(BP13)

100 41.92’ N

1060 45.46’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

225x45

(265)

-5,8

 

23.    

B.45 CSG

(BP14)

100 41.79’ N

1060 45.58’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

225 x 45

(265)

-5,9

 

24.    

BP6

100 38.84’ N

1060 45.55’ E

30.000

192 x 27,3 x 10,6

225 x 60

-6,5

 

25.    

BP7

100 38.30’ N

1060 46.35’ E

 

 

 

4,5

 

26.    

B.TL6-8

100 30.44’ N

1060 56.79’ E

60.000

 

266

-11,5