Đ/C: Số 2 Đào Trí, P.Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 37730234, 37730235 - Fax: (08) 37730236

Website: www.ssmi.com.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

       1.        

B.MAR 2
(BP2)

100 43.66’ N

1060 45.75’ E

25.000

185 x 23,5 x 10,5

215 x 60

(255)

 

9.10

 

10,3

       2.        

B.MAR 3
(BP3)

100 43.53’ N

1060 45.66’ E

25.000

185 x 23,5 x 10,5

215 x 60

(255)

 

9.10

 

10,3