Đ/C: 10E Bùi Văn Ba P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (+84)8.38728830 Fax: (+84)8.38728831

Website: www.ssic.com.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m) 

KÍCH THƯỚC VŨNGNEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN(m)

ĐỘ SÂUKHAITHÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

1.      

B.TB1

100 45.46’ N

1060 45.07’ E

15.000

 

160

2,5

 

2.      

B.TB1/2

100 45.40’ N

1060 45.03’ E

 

 

K/C 2 phao = 125m

3,2

 

3.      

B.TB2

100 45.33’ N

1060 44.98’ E

15.000

 

180

3,8

 

4.      

B.TB2/3

100 45.26’ N

1060 44.92’ E

 

 

K/C 2 phao = 115m

5,2

 

5.      

B.TB3

100 45.18’ N

1060 44.86’ E

25.000

 

 

 

220

5,0

 

6.      

B.TB4

100 43.80’ N

1060 45.83’ E

10.000

ĐK: 30.000

165 x 21,7 x 9,1

225 x 60

(265)

-6,1

9,0