Đ/C: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây ,Quận 7, TP.HCM

ĐT: 84.8. 38729748; 38726389 / Fax: 84.8.38726386

Website: www.sowatco.com.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

TÊN BẾN PHAO

TỌA ĐỘ (WGS 84)

KHẢ NĂNG NHẬN TÀU (DWT)

THÔNG SỐ TÀU THIẾT KẾ L x B x Tđt (m)

KÍCH THƯỚC VŨNG NEO ĐẬU LxB / CHIỀU DÀI BẾN (m)

ĐỘ SÂU KHAI THÁC (m)

ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (m)

       1.        

B.ĐT1

(BP1)

100 44.94’ N

1060 46.43’ E

40.000

201 x 29,4 x 11,7

235 x 60

(275)

-10,5

11,7

       2.        

B.ĐT2

(BP2)

100 44.84’ N

1060 46.28’ E

30.000 (CB)

20.000 (ĐK)

192 x 27,3 x 10,6

225 x 60

(265)

-9,3

10,5

       3.        

B.ĐT3

(BP3)

100 44.76’ N

1060 46.15’ E

15.000 (CB)

10.000 (ĐK)

165 x 21,7 x 9,1

195 x 45

(235)

-7,5

9,0

       4.        

B.ĐT9

(B.TL9)

100 30.25’ N

1060 56.82’ E

60.000

225 x 32,5 x 12,9

260 x 65

(300)

-12,5

13,5