Liên hệ :

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.028.37719125, 84.028.37719126, 84.028.37719094        Fax : 84.08.39404828
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ về kế hoạch tàu:

Người nhận: Trực ban Kế hoạch

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:  84.028.39404151
Fax: 84.028.39404828
Hotline: 0934578999