Liên hệ :

CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 1A Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.08.38255475 , Fax : 84.08.39404828
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ về kế hoạch tàu:

Người nhận: Trực ban Kế hoạch

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:  84.8.39404151
Fax: 84.8.39404828
Hotline: 0934578999