THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BGTVT NGÀY 20/01/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 47/2015/TT-BGTVT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH PHẠM VI, TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỊNH BIÊN

  • Số hiệu: 04/2017/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017
  • Ngày hiệu lực: Thứ tư, 15 Tháng 3 2017
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ giao thông vận tải
Tải file đính kèm: