Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 04/7/2018, tàu Prosper (quốc tịch: Mongolia; hô hiệu: JVSW5; DWT: 8.515; LOA: 119,16; mớn nước: 7,2 m) chở container rời bến cảng VICT để đi cảng Hải Phòng, khi tàu hành trình đến...
Tập tin đính kèm Tình hình diễn biến của cướp biển Thông báo từ Trung tâm chia sẻ thông tin của tổ chức Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tấn công...
Tập tin đính kèm Quy định điều kiện khai thác tuyến luồng Soài Rạp (áp dụng từ ngày 01/01/2015)   Căn cứ văn bản số 02946/CV-TTDD4-KT-KTAT ngày 27/6/2007 của Công ty Truyền tải Điện 4 v/v...