THÔNG BÁO

Về việc quy định điều kiện khai thác tuyến luồng Soài Rạp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-CHHVN ngày 11/11/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v đưa luồng hàng hải Soài Rạp vào sử dụng;

Căn cứ văn bản số 02946/CV-TTDD4-KT-KTAT ngày 27/6/2007 của Công ty Truyền tải Điện 4 v/v độ cao tĩnh không của các đường dây diện vượt sông Sài Gòn, Lòng Tàu, Soài Rạp và Thông báo hàng hải số 103/TBHH-CN.BĐATHH.VN ngày 19/12/2002 của Chi nhánh Bảo đảm an toàn hàng hải Phía Nam về độ cao tĩnh không của các đường dây điện vượt sông Soài Rạp;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các đơn vị tại cuộc họp ngày 20/11/2014 về việc điều kiện khai thác tuyến luồng Soài Rạp đón tàu vào cảng Tân Cảng Hiệp Phước, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh chủ trì với sự tham dự của các đơn vị: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực 1, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;

Căn cứ thực tế hoạt động hàng hải tại khu vực, nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo điều kiện khai thác luồng Soài Rạp như sau:

1. Đối với tàu biển hành trình trên luồng:

-  Tĩnh không thông thuyền: 55m (so với mực nước cao nhất).

-  Mớn nước tàu hành trình: phụ thuộc vào thủy triều và Thông báo hàng hải gần nhất.

-  Chân hoa tiêu (UKC): 10% so với mớn nước của tàu (áp dụng cho đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số 0ˮ đến bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước). Trong trường hợp đặc biệt, chân hoa tiêu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở tính năng điều động tàu, điều kiện khí tượng thủy văn, ý kiến của thuyền trưởng tàu và tổ chức hoa tiêu.

-  Tốc độ khống chế: Trừ trường hợp phải tránh một nguy cơ đâm va trước mắt, nếu đặc tính kỹ thuật của tàu và điều kiện thực tế cho phép và nếu không có quy định khác thì tàu biển phải hành trình với tốc độ theo giới hạn sau đây:

+  Đoạn từ Ngã ba Bình Khánh đến SPCT: Tốc độ không vượt quá 10 hải lý/giờ.

+  Đoạn từ SPCT đến ngã ba sông Vàm Cỏ (ngang cặp phao 31-34): Tốc độ không vượt quá 12 hải lý/giờ.

+  Đoạn từ Ngã ba sông Vàm cỏ (ngang cặp phao 31-34) đến phao “0”: Hành trình với tốc độ an toàn theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.

Việc hạn chế tốc độ nêu trên không áp dụng đối với các tàu công vụ, tàu cứu hỏa, tàu cứu nạn đang làm nhiệm vụ và các tàu thuyền cao tốc khác có thiết kế đặc biệt chống tạo sóng.

2. Điều kiện tàu thuyền được phép hành trình ban đêm:

a. Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước:

-  Tàu khách có chiều dài không quá 150 m.

-  Tàu chở xăng dầu không hàng, tàu chở khí hóa lỏng không hàng và các loại tàu thuyền khác có chiều dài không quá 197 m và mớn nước không quá 9 m.

b. Đoạn từ bến cảng SPCT đến ngã ba Bình Khánh (giao giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè):

-  Tàu khách có chiều dài không quá 150 m.

-  Tàu chở xăng dầu không hàng, tàu chở khí hóa lỏng không hàng và các loại tàu thuyền khác có chiều dài không quá 175m.

c. Tàu container, tàu hàng rời hành trình theo tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu ra, vào cảng Tân Cảng Hiệp Phước và cảng SPCT, có chiều dài đến 205,5 m và mớn nước không vượt quá 9,5 m (theo phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được chấp thuận).

3. Các biện pháp hỗ trợ cho tàu hành trình trên luồng:

-   Với các tàu có chiều dài vượt quá 185 m và mớn nước vượt quá 9.0 m hành trình ban ngày; các loại tàu có chiều dài từ 160 m đến 197 m hành trình ban đêm phải bố trí 01 ca nô dẹp luồng từ cảng, bến phao mà tàu cập cầu, neo đậu tới ngã ba sông Vàm Cỏ và ngược lại.

-   Các trường hợp còn lại, trong điều kiện bình thường không cần sử dụng  ca nô dẹp luồng.

4. Hành trình của các phương tiện thủy nội địa:

Trong điều kiện thực tế cho phép, các phương tiện thủy nội địa hành trình trên tuyến luồng tuân thủ hướng dẫn sau:

a. Trường hợp hành trình từ khu vực ngã ba Bình Khánh (sông Nhà Bè - sông Soài Rạp) về phía hạ lưu:

-  Bám sát bờ phải (bờ Hiệp Phước, Long An), giữ khoảng cách an toàn với các tàu thuyền đậu tại cầu cảng, khu neo đậu.

-  Để phao báo hiệu hàng hải màu đỏ (hoặc phao đỏ có sọc xanh ở giữa) bên trái của phương tiện.

b. Trường hợp hành trình từ khu vực hạ lưu về phía ngã ba Bình Khánh:

-  Bám sát bờ phải (bờ Cần Giờ), giữ khoảng cách an toàn với các tàu thuyền đậu tại các bến phao, khu neo.

-  Để phao báo hiệu hàng hải màu xanh (hoặc phao xanh có sọc đỏ ở giữa) bên trái của phương tiện.

c. Trường hợp cắt ngang luồng:

-   Hành trình với tốc độ an toàn lớn nhất cho phép, hướng mũi tàu thuyền tạo với hướng luồng một góc càng gần 900 càng tốt.

-   Không được cắt mũi tàu biển hoặc gây trở ngại cho những tàu biển hành trình trên luồng

5. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2015. Thông báo này thay thế cho thông báo số 598/CVHHTPHCM-PC ngày 30/09/2014.

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và triển khai thực hiện. Đề nghị liên hệ Trung tâm VTS Sài Gòn qua VHF kênh 16 hoặc số điện thoại: 08.39406373, 08.39405362 để biết thêm chi tiết.