THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc...

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM

Ngày 07/9/2017, Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về Hàng hải và Biên phòng giai đoạn 2014 - 2017 và...

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 02/12/2014 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch đại...