Buổi đối thoại doanh nghiệp năm 2018

Buổi đối thoại doanh nghiệp năm 2018

Ngày 03/12/2018, tại hội trường trụ sở Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Buổi đối thoại doanh nghiệp năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng công tác thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng biển...

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 02/12/2014 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch đại...