Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải năm 2018

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường  trong lĩnh vực hàng hải năm 2018

Ngày 04/10/2018, tại hội trường cảng Tân Cảng Cát Lái, Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải.

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh và Chi cục Đăng kiểm số 6

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh và Chi cục Đăng kiểm số 6

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam ngày 16/5/2017 về bảo đảm an toàn, an ninh, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển và phương tiện thủy nội địa...

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 02/12/2014 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch đại...