Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP....

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII...

Thông báo công bố khu neo đậu tàu tại vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 25/01/2014 Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành quyết định số 66/QĐ-CHHVN v/v công bố Khu neo đậu tàu tại vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh,...

Danh bạ điện thoại, kênh liên lạc trong tìm kiếm cứu nạn tại cảng biển Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ quy định tại Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong...

Cục trưởng Nguyễn Nhật dự và chỉ đạo Hội nghị CCVC Cảng vụ Hàng hải

Ngày 02/02/2015, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải...