I. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến luồng:    - Cao độ đáy -8,5m (hệ Hải đồ)   - Chiều rộng luồng 150m   - Chiều dài toàn tuyến 84.5 km   - Bán kính cong nhỏ nhất khoảng Rmin= 410m...
I.  Các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến luồng:  Tổng chiều dài: 64km, gồm 2 đoạn: - Đoạn 1: Luồng Soài Rạp, từ phao “0” đến vũng quay tàu Hiệp Phước (ngang cảng SPCT): + Chiều dài đoạn...
I. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến luồng:       Cho phép tàu biển chở xăng dầu, các sản phẩm của dầu có trọng tải đến 2.000DWT và tàu biển chở các loại hàng hóa khác có trọng...
I. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến luồng:     - Luồng 2 chiều   - Độ sâu thiết kế -8,5m   - Bề rộng đáy thiết kế 150m   - Chiều dài tuyến luồng 9,5km   II. Chiều cao tĩnh không...
Đang triển khai xây dựng, thiết lập