Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng Sài Gòn - Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 15315/BGTVT-TC ngày 22/12/2016 về phương án di dời và bàn giao mặt bằng khu Cảng Sài Gòn - Khánh Hội của Cảng Sài Gòn;

Căn cứ văn bản số 312/TB-UBND ngày 16/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án chuyển đổi công năng Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội;

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/01/2018 đến hết ngày 09/02/2018, nhằm phục vụ công tác thay đổi Trụ sở làm việc Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Hệ thống VTS sẽ bị hạn chế hoạt động. Các thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải thuộc Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải khu vực cảng biển Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Mỹ Tho chỉ mang tính chất tham khảo.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các tàu biển và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong khu vực VTS phải hành trình với tốc độ an toàn, tăng cường công tác cảnh giới, thường xuyên liên lạc VHF với Trung tâm điều hành Hệ thống VTS để phối hợp, cung cấp, tiếp nhận thông tin nhằm đảm bảo an toàn hàng hải.

Liên hệ Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028.38255475 (tổng đài),  028.39404151 (Trực ban) hoặc VHF kênh 16 để được hướng dẫn, hỗ trợ./.